0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار CRASH ROYAL پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World NBA 2K23 Cyber Euro League
Fenerbahce (cyber)
۸۴
۷۱
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۱۱:۰۵
Zalgiris (cyber)
۶۶
۸۵
Olimpia (cyber)
Finished
۱۴:۳۵
Bayern Munich (Cyber)
۶۸
۸۸
Anadolu Efes (cyber)
Finished
۱۵:۰۵
Monaco (cyber)
۷۷
۶۰
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۰۱:۰۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۹۱
۸۶
Real Madrid (cyber)
Finished
۰۱:۳۵
Real Madrid (cyber)
۹۰
۷۰
Maccabi (cyber)
Finished
۱۲:۰۵
Crvena Zvezda (cyber)
۷۰
۸۰
Maccabi (cyber)
Finished
۰۲:۳۵
Maccabi (cyber)
۶۷
۷۶
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۶:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۵۴
۹۳
Partizan (cyber)
Finished
۰۹:۳۵
Partizan (cyber)
۷۴
۵۸
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۱:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۸۴
۷۰
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۱۲:۳۵
Fenerbahce (cyber)
۶۴
۸۳
Barcelona (Cyber)
Finished
۱۶:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۸۰
۷۳
Partizan (cyber)
Finished
۱۷:۳۵
Maccabi (cyber)
۶۹
۶۱
Zalgiris (cyber)
Finished
۰۰:۰۵
Partizan (cyber)
۸۵
۷۰
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۰:۳۵
Zalgiris (cyber)
۸۲
۷۲
Barcelona (Cyber)
Finished
۰۲:۰۵
Fenerbahce (cyber)
۸۰
۵۸
Monaco (cyber)
Finished
۰۳:۰۵
Bayern Munich (Cyber)
۶۵
۸۷
Partizan (cyber)
Finished
۰۳:۳۵
Anadolu Efes (cyber)
۵۷
۹۲
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۴:۰۵
Maccabi (cyber)
۸۱
۶۷
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۴:۳۵
Zalgiris (cyber)
۷۰
۷۷
Monaco (cyber)
Finished
۰۵:۰۵
Real Madrid (cyber)
۷۳
۸۱
Partizan (cyber)
Finished
۰۵:۳۵
Fenerbahce (cyber)
۸۰
۷۸
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
Finished
۰۶:۰۵
Zalgiris (cyber)
۵۳
۷۲
Monaco (cyber)
Finished
۰۷:۰۵
Anadolu Efes (cyber)
۸۱
۷۷
Partizan (cyber)
Finished
۰۷:۳۵
Barcelona (Cyber)
۹۰
۸۳
Fenerbahce (cyber)
Finished
۰۸:۰۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۸۶
۷۹
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۰۸:۳۵
Maccabi (cyber)
۷۳
۶۳
Bayern Munich (Cyber)
Finished
۰۹:۰۵
Zalgiris (cyber)
۶۷
۸۴
Real Madrid (cyber)
Finished
۱۰:۰۵
Monaco (cyber)
۸۷
۵۶
Barcelona (Cyber)
Finished
۱۰:۳۵
Barcelona (Cyber)
۹۵
۵۷
Fenerbahce (cyber)
Finished
۱۳:۰۵
Monaco (cyber)
۵۰
۸۲
Partizan (cyber)
Finished
۱۳:۳۵
Olympiacos SFP Pireus (cyber)
۷۵
۶۴
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۴:۰۵
Maccabi (cyber)
۶۹
۸۰
Monaco (cyber)
Finished
۱۵:۳۵
Real Madrid (cyber)
۹۸
۵۵
Olimpia (cyber)
Finished
۱۶:۳۵
Bayern Munich (Cyber)
۶۳
۸۹
Crvena Zvezda (cyber)
Finished
۱۷:۰۵
Barcelona (Cyber)
۷۹
۵۴
Fenerbahce (cyber)
inprogress
۱۸:۰۵
Monaco (cyber)
۳۸
۳۹
Zalgiris (cyber)
inprogress
۱۸:۳۵
Crvena Zvezda (cyber)
۶
۶
Maccabi (cyber)
inprogress
۱۹:۰۵
  World NBA 2K24 1x1
Joel Embiid
۱۱
۸
Kevin Durant
Finished
۱۲:۲۵
Jimmy Butler
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۲۵
Kevin Durant
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۰۰:۵۵
Jimmy Butler
۱۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۱:۳۵
Jimmy Butler
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۲:۰۵
Kobe Bryant
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۲:۳۵
NIkola Jokic
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۲:۴۵
Jimmy Butler
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۱۳:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۳
Kevin Durant
Finished
۱۳:۵۵
Kobe Bryant
۱۱
۸
LeBron James
Finished
۱۴:۱۵
NIkola Jokic
۱۴
۱۲
Luka Doncic
Finished
۱۴:۲۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۸
Luka Doncic
Finished
۱۵:۰۵
Michael Jordan
۱۱
۶
LeBron James
Finished
۱۵:۱۵
Kobe Bryant
۱۱
۷
Luka Doncic
Finished
۱۵:۳۵
LeBron James
۱۱
۹
NIkola Jokic
Finished
۱۶:۴۵
Stephen Curry
۷
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۰:۰۵
Kobe Bryant
۱۲
۵
NIkola Jokic
Finished
۰۰:۱۵
Luka Doncic
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۰:۲۵
Stephen Curry
۱۱
۱۳
Jimmy Butler
Finished
۰۰:۳۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۲
LeBron James
Finished
۰۱:۰۵
Stephen Curry
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۱:۱۵
Michael Jordan
۱۱
۸
NIkola Jokic
Finished
۰۱:۲۵
LeBron James
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۰۱:۳۵
Stephen Curry
۶
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۱:۴۵
Joel Embiid
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۰۱:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۲
Michael Jordan
Finished
۰۲:۰۵
Kevin Durant
۱۱
۷
LeBron James
Finished
۰۲:۲۵
Michael Jordan
۶
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۲:۳۵
NIkola Jokic
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۲:۴۵
LeBron James
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۰۲:۵۵
Kobe Bryant
۱۰
۱۲
Joel Embiid
Finished
۰۳:۰۵
Kevin Durant
۴
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۳:۱۵
NIkola Jokic
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۰۳:۲۵
Joel Embiid
۱۱
۴
Jimmy Butler
Finished
۰۳:۳۵
Kobe Bryant
۱۱
۶
Michael Jordan
Finished
۰۳:۴۵
Luka Doncic
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۰۳:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۰
۱۲
Joel Embiid
Finished
۰۴:۰۵
Kevin Durant
۸
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۴:۱۵
NIkola Jokic
۱۱
۹
LeBron James
Finished
۰۴:۲۵
Stephen Curry
۵
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۴:۳۵
Kevin Durant
۶
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۴:۴۵
Kobe Bryant
۱۱
۸
LeBron James
Finished
۰۴:۵۵
Stephen Curry
۹
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۰۵:۰۵
Luka Doncic
۴
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۵:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۲
LeBron James
Finished
۰۵:۲۵
Kevin Durant
۱۲
۷
NIkola Jokic
Finished
۰۵:۳۵
Stephen Curry
۴
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۰۵:۴۵
Luka Doncic
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۵۵
LeBron James
۱۱
۵
Kevin Durant
Finished
۰۶:۰۵
Michael Jordan
۸
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۶:۱۵
NIkola Jokic
۱۱
۷
Jimmy Butler
Finished
۰۶:۲۵
Kobe Bryant
۶
۱۱
Kevin Durant
Finished
۰۶:۳۵
Luka Doncic
۲
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۶:۴۵
NIkola Jokic
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۰۶:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
Stephen Curry
Finished
۰۷:۰۵
Kevin Durant
۱۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۷:۳۵
Stephen Curry
۳
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۷:۴۵
NIkola Jokic
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۵۵
Joel Embiid
۱۱
۹
Michael Jordan
Finished
۰۸:۱۵
NIkola Jokic
۷
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۰۸:۲۵
Luka Doncic
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۸:۳۵
Joel Embiid
۱۱
۲
Kevin Durant
Finished
۰۸:۴۵
Michael Jordan
۱۱
۶
Jimmy Butler
Finished
۰۸:۵۵
Stephen Curry
۴
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۹:۰۵
Kobe Bryant
۷
۱۱
Joel Embiid
Finished
۰۹:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۴
LeBron James
Finished
۰۹:۲۵
Kevin Durant
۱۵
۱۳
Jimmy Butler
Finished
۰۹:۴۵
Kobe Bryant
۱۰
۱۲
Joel Embiid
Finished
۰۹:۵۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۷
LeBron James
Finished
۱۰:۰۵
NIkola Jokic
۱۰
۱۳
Luka Doncic
Finished
۱۰:۱۵
Stephen Curry
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۱۰:۳۵
Michael Jordan
۱۱
۸
Kevin Durant
Finished
۱۰:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۰
Jimmy Butler
Finished
۱۰:۵۵
Joel Embiid
۱۱
۶
Stephen Curry
Finished
۱۱:۰۵
LeBron James
۱۱
۳
Luka Doncic
Finished
۱۱:۱۵
Giannis Antetokounmpo
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۲۵
Stephen Curry
۹
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۱:۴۵
Kevin Durant
۱۱
۸
Kobe Bryant
Finished
۱۱:۵۵
Stephen Curry
۵
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۲:۱۵
Joel Embiid
۱۱
۲
Stephen Curry
Finished
۱۲:۵۵
Luka Doncic
۷
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۳:۰۵
LeBron James
۱۱
۴
Stephen Curry
Finished
۱۳:۲۵
Joel Embiid
۱۲
۱۰
Luka Doncic
Finished
۱۳:۳۵
NIkola Jokic
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۱۳:۴۵
Stephen Curry
۳
۱۱
Jimmy Butler
Finished
۱۴:۰۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۱
Kevin Durant
Finished
۱۴:۳۵
Kobe Bryant
۹
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۴:۴۵
Jimmy Butler
۱۱
۳
Stephen Curry
Finished
۱۴:۵۵
NIkola Jokic
۴
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۵:۲۵
Jimmy Butler
۹
۱۱
NIkola Jokic
Finished
۱۵:۵۵
Stephen Curry
۵
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۶:۰۵
Michael Jordan
۱۱
۶
LeBron James
Finished
۱۶:۱۵
Luka Doncic
۶
۱۱
Kevin Durant
Finished
۱۶:۲۵
Kobe Bryant
۱۱
۸
Stephen Curry
Finished
۱۶:۳۵
Michael Jordan
۱۱
۷
Jimmy Butler
Finished
۱۶:۵۵
Kevin Durant
۲
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۷:۰۵
LeBron James
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۱۷:۱۵
Kevin Durant
۷
۱۱
Joel Embiid
Finished
۱۷:۳۵
Stephen Curry
۵
۱۱
Giannis Antetokounmpo
Finished
۱۷:۴۵
Jimmy Butler
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۷:۵۵
Joel Embiid
۱۱
۵
Kobe Bryant
Finished
۱۸:۰۵
Kevin Durant
۱۱
۹
NIkola Jokic
Finished
۱۸:۱۵
Stephen Curry
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۸:۲۵
Kevin Durant
۸
۱۱
LeBron James
Finished
۱۸:۴۵
Giannis Antetokounmpo
۱۱
۹
Stephen Curry
Finished
۱۸:۵۵
NIkola Jokic
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۱۹:۰۵
Michael Jordan
-
-
Luka Doncic
بازی شروع نشده است
۱۹:۱۵
  World NBA 2K24 Cyber League
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۶
۹۸
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۱۴:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۰۰
۱۰۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۱:۵۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۰۷
۱۱۱
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۲:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۷
۱۰۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۵:۱۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۸۷
۱۰۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۰۰:۳۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۲۱
۱۱۶
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۰۲:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۱۱۹
۱۱۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۷:۱۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۹۷
۱۰۶
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۷:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۹۴
۱۰۶
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۸:۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۹۸
۱۰۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۹:۱۰
Sacramento Kings (Cyber)
۹۸
۱۱۷
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۰:۳۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۸۱
۸۹
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۱:۱۰
Phoenix Suns (Cyber)
۹۵
۱۲۲
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۵:۵۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۱۰۹
۱۰۲
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۰۱:۵۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۱
۹۹
Sacramento Kings (Cyber)
Finished
۰۳:۱۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۲۱
۱۲۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۳:۵۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۹۹
۱۱۸
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۵:۱۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۱
۱۱۲
Sacramento Kings (Cyber)
Finished
۰۵:۵۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۱۶
۱۱۹
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۰۶:۳۰
New York Knicks (Cyber)
۱۰۴
۹۶
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۱۳:۵۰
Cleveland Cavaliers (Cyber)
۱۱۴
۱۲۴
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۶:۳۰
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۹۴
۹۶
Memphis Grizzlies (Cyber)
Finished
۱۷:۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۹
۸۹
Sacramento Kings (Cyber)
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۵۰
۵۲
New York Knicks (Cyber)
inprogress
۱۸:۳۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۵
۶
Cleveland Cavaliers (Cyber)
inprogress
۱۹:۱۰
  World H2H GG League (4x5 mins)
Phoenix Suns (GRANDMASTER)
۸۴
۷۰
Dallas Mavericks (KARMA)
Finished
۰۰:۰۶
Milwaukee Bucks (UNDERRATED)
۵۹
۷۳
Memphis Grizzlies (JD)
Finished
۰۰:۱۶
Boston Celtics (SAINT JR)
۴۷
۵۴
Milwaukee Bucks (FIVESTAR)
Finished
۰۰:۲۶
Golden State Warriors (TAAPZ)
۷۸
۷۰
Dallas Mavericks (KARMA)
Finished
۰۰:۳۸
Boston Celtics (BULLDOZER)
۷۴
۶۵
Memphis Grizzlies (JD)
Finished
۰۰:۴۸
Cleveland Cavaliers (BOOGIE)
۵۱
۷۱
Phoenix Suns (FIVESTAR)
Finished
۰۰:۵۸
Golden State Warriors (TAAPZ)
۸۷
۷۵
Phoenix Suns (GRANDMASTER)
Finished
۰۱:۱۰
Milwaukee Bucks (UNDERRATED)
۷۰
۶۷
Los Angeles Lakers (HUNCHO)
Finished
۰۱:۲۰
Los Angeles Lakers (BOOGIE)
۶۶
۶۳
Memphis Grizzlies (SPOOKY)
Finished
۰۱:۳۰
Dallas Mavericks (KARMA)
۶۶
۶۵
Cleveland Cavaliers (SPARKZ)
Finished
۰۱:۴۲
Boston Celtics (BULLDOZER)
۵۲
۶۶
Milwaukee Bucks (UNDERRATED)
Finished
۰۱:۵۲
Phoenix Suns (FIVESTAR)
۷۱
۶۶
Golden State Warriors (SPOOKY)
Finished
۰۲:۰۲
Golden State Warriors (TAAPZ)
۷۹
۶۸
Cleveland Cavaliers (SPARKZ)
Finished
۰۲:۱۴
Memphis Grizzlies (JD)
۶۹
۷۸
Los Angeles Lakers (HUNCHO)
Finished
۰۲:۲۴
Los Angeles Lakers (BOOGIE)
۶۷
۶۵
Boston Celtics (SAINT JR)
Finished
۰۲:۳۴
Dallas Mavericks (KARMA)
۷۷
۶۷
Phoenix Suns (GRANDMASTER)
Finished
۰۲:۴۶
Boston Celtics (BULLDOZER)
۵۱
۶۷
Los Angeles Lakers (HUNCHO)
Finished
۰۲:۵۶
Dallas Mavericks (SAINT JR)
۷۴
۷۵
Cleveland Cavaliers (BOOGIE)
Finished
۰۳:۰۶
Milwaukee Bucks (GRANDMASTER)
۸۱
۵۶
Memphis Grizzlies (SPARKZ)
Finished
۰۳:۱۸
Cleveland Cavaliers (UNDERRATED)
۶۰
۶۷
Phoenix Suns (BULLDOZER)
Finished
۰۳:۲۸
Memphis Grizzlies (SPOOKY)
۵۵
۵۴
Milwaukee Bucks (FIVESTAR)
Finished
۰۳:۳۸
Los Angeles Lakers (KARMA)
۷۲
۸۰
Boston Celtics (TAAPZ)
Finished
۰۳:۵۰
Golden State Warriors (HUNCHO)
۷۸
۶۷
Dallas Mavericks (JD)
Finished
۰۴:۰۰
Dallas Mavericks (SAINT JR)
۸۲
۶۴
Golden State Warriors (SPOOKY)
Finished
۰۴:۱۰
Memphis Grizzlies (SPARKZ)
۶۵
۵۸
Milwaukee Bucks (GRANDMASTER)
Finished
۰۴:۲۲
Golden State Warriors (HUNCHO)
۶۹
۷۳
Phoenix Suns (BULLDOZER)
Finished
۰۴:۳۲
Boston Celtics (SAINT JR)
۵۰
۴۹
Los Angeles Lakers (BOOGIE)
Finished
۰۴:۴۲
Milwaukee Bucks (GRANDMASTER)
۷۲
۶۰
Boston Celtics (TAAPZ)
Finished
۰۴:۵۴
Cleveland Cavaliers (UNDERRATED)
۶۰
۵۷
Dallas Mavericks (JD)
Finished
۰۵:۰۴
Phoenix Suns (FIVESTAR)
۷۳
۶۰
Cleveland Cavaliers (BOOGIE)
Finished
۰۵:۱۴
Memphis Grizzlies (SPARKZ)
۷۵
۶۷
Los Angeles Lakers (KARMA)
Finished
۰۵:۲۶
Phoenix Suns (BULLDOZER)
۵۷
۶۹
Dallas Mavericks (JD)
Finished
۰۵:۳۶
Milwaukee Bucks (FIVESTAR)
۵۶
۵۲
Memphis Grizzlies (SPOOKY)
Finished
۰۵:۴۶
Memphis Grizzlies (SPARKZ)
۶۰
۶۶
Boston Celtics (TAAPZ)
Finished
۰۵:۵۸
Phoenix Suns (BULLDOZER)
۷۳
۶۶
Cleveland Cavaliers (UNDERRATED)
Finished
۰۶:۰۸
Cleveland Cavaliers (BOOGIE)
۷۵
۸۴
Golden State Warriors (SPOOKY)
Finished
۰۶:۱۸
Milwaukee Bucks (GRANDMASTER)
۵۶
۶۵
Los Angeles Lakers (KARMA)
Finished
۰۶:۳۰
Cleveland Cavaliers (UNDERRATED)
۶۰
۷۳
Golden State Warriors (HUNCHO)
Finished
۰۶:۴۰
Los Angeles Lakers (BOOGIE)
۶۰
۶۹
Boston Celtics (SAINT JR)
Finished
۰۶:۵۰
Boston Celtics (TAAPZ)
۷۸
۶۷
Los Angeles Lakers (KARMA)
Finished
۰۷:۰۲
Dallas Mavericks (JD)
۷۰
۶۰
Golden State Warriors (HUNCHO)
Finished
۰۷:۱۲
Phoenix Suns (FIVESTAR)
۶۴
۵۵
Dallas Mavericks (SAINT JR)
Finished
۰۷:۲۲
Boston Celtics (TAAPZ)
۵۵
۸۹
Milwaukee Bucks (GRANDMASTER)
Finished
۰۷:۳۴
Dallas Mavericks (JD)
۸۰
۶۶
Phoenix Suns (BULLDOZER)
Finished
۰۷:۴۴
Memphis Grizzlies (SPOOKY)
۷۲
۳۵
Milwaukee Bucks (FIVESTAR)
Finished
۰۷:۵۴
Los Angeles Lakers (KARMA)
۶۴
۷۰
Memphis Grizzlies (SPARKZ)
Finished
۰۸:۰۶
Cleveland Cavaliers (UNDERRATED)
۸۰
۱۱۱
Golden State Warriors (HUNCHO)
Finished
۰۸:۱۶
Cleveland Cavaliers (BOOGIE)
۶۵
۸۴
Phoenix Suns (FIVESTAR)
Finished
۰۸:۲۶
Milwaukee Bucks (GRANDMASTER)
۶۲
۸۰
Memphis Grizzlies (SPARKZ)
Finished
۰۸:۳۸
Cleveland Cavaliers (UNDERRATED)
۷۲
۸۱
Dallas Mavericks (JD)
Finished
۰۸:۴۸
Memphis Grizzlies (SPOOKY)
۶۲
۶۵
Boston Celtics (SAINT JR)
Finished
۰۸:۵۸
Cleveland Cavaliers (AM)
۸۳
۷۹
Golden State Warriors (HOGGY)
Finished
۰۹:۲۶
Memphis Grizzlies (SPEED)
۶۳
۶۶
Milwaukee Bucks (THA KID)
Finished
۰۹:۳۶
Dallas Mavericks (TYCOON)
۶۲
۵۲
Cleveland Cavaliers (JUGGERNAUT)
Finished
۰۹:۴۶
Dallas Mavericks (DIMES)
۶۱
۶۹
Pheonix Suns (VEX)
Finished
۰۹:۵۸
Los Angeles Lakers (RASCAL)
۷۰
۶۴
Boston Celtics (Sharpshooter)
Finished
۱۰:۰۸
Boston Celtics (HOLLOW)
۵۲
۶۰
Memphis Grizzlies (JUGGERNAUT)
Finished
۱۰:۱۸
Pheonix Suns (VEX)
۸۳
۶۷
Golden State Warriors (HOGGY)
Finished
۱۰:۳۰
Boston Celtics (Sharpshooter)
۸۴
۷۵
Milwaukee Bucks (THA KID)
Finished
۱۰:۴۰
Golden State Warriors (HOLLOW)
۶۸
۶۰
Phoenix Suns (SCORCH)
Finished
۱۰:۵۰
Dallas Mavericks (DIMES)
۶۷
۶۳
Cleveland Cavaliers (AM)
Finished
۱۱:۰۲
Los Angeles Lakers (RASCAL)
۷۵
۷۳
Memphis Grizzlies (SPEED)
Finished
۱۱:۱۲
Los Angeles Lakers (TYCOON)
۴۳
۴۶
Milwaukee Bucks (SCORCH)
Finished
۱۱:۲۲
Dallas Mavericks (DIMES)
۶۷
۹۷
Golden State Warriors (HOGGY)
Finished
۱۱:۳۴
Los Angeles Lakers (RASCAL)
۶۳
۵۵
Milwaukee Bucks (THA KID)
Finished
۱۱:۴۴
Cleveland Cavaliers (JUGGERNAUT)
۴۵
۵۴
Dallas Mavericks (TYCOON)
Finished
۱۱:۵۴
Pheonix Suns (VEX)
۶۵
۷۱
Cleveland Cavaliers (AM)
Finished
۱۲:۰۶
Boston Celtics (Sharpshooter)
۶۴
۷۲
Memphis Grizzlies (SPEED)
Finished
۱۲:۱۶
Memphis Grizzlies (JUGGERNAUT)
۵۴
۴۹
Boston Celtics (HOLLOW)
Finished
۱۲:۲۶
Golden State Warriors (HOGGY)
۹۲
۶۷
Cleveland Cavaliers (AM)
Finished
۱۲:۳۸
Milwaukee Bucks (THA KID)
۸۲
۷۸
Memphis Grizzlies (SPEED)
Finished
۱۲:۴۸
Phoenix Suns (SCORCH)
۶۳
۶۵
Golden State Warriors (HOLLOW)
Finished
۱۲:۵۸
Golden State Warriors (HOGGY)
۹۴
۸۰
Pheonix Suns (VEX)
Finished
۱۳:۱۰
Boston Celtics (Sharpshooter)
۷۶
۷۱
Los Angeles Lakers (RASCAL)
Finished
۱۳:۲۰
Milwaukee Bucks (SCORCH)
۵۰
۶۸
Los Angeles Lakers (TYCOON)
Finished
۱۳:۳۰
Cleveland Cavaliers (AM)
۷۵
۶۱
Dallas Mavericks (DIMES)
Finished
۱۳:۴۲
Milwaukee Bucks (THA KID)
۵۲
۶۳
Boston Celtics (Sharpshooter)
Finished
۱۳:۵۲
Golden State Warriors (HOLLOW)
۷۸
۸۲
Dallas Mavericks (TYCOON)
Finished
۱۴:۰۲
Golden State Warriors (HOGGY)
۸۹
۸۲
Dallas Mavericks (DIMES)
Finished
۱۴:۱۴
Memphis Grizzlies (SPEED)
۸۰
۶۹
Los Angeles Lakers (RASCAL)
Finished
۱۴:۲۴
Milwaukee Bucks (SCORCH)
۵۸
۶۶
Memphis Grizzlies (JUGGERNAUT)
Finished
۱۴:۳۴
Cleveland Cavaliers (AM)
۷۷
۶۶
Pheonix Suns (VEX)
Finished
۱۴:۴۶
Milwaukee Bucks (THA KID)
۷۵
۹۰
Los Angeles Lakers (RASCAL)
Finished
۱۴:۵۶
Cleveland Cavaliers (JUGGERNAUT)
۷۳
۷۰
Phoenix Suns (SCORCH)
Finished
۱۵:۰۶
Memphis Grizzlies (VEX)
۶۸
۶۴
Los Angeles Lakers (DIMES)
Finished
۱۵:۱۸
Dallas Mavericks (SHARPSHOOTER)
۷۹
۶۶
Phoenix Suns (THA KID)
Finished
۱۵:۲۸
Los Angeles Lakers (TYCOON)
۴۲
۵۳
Boston Celtics (HOLLOW)
Finished
۱۵:۳۸
Milwaukee Bucks (AM)
۷۳
۸۱
Boston Celtics (HOGGY)
Finished
۱۵:۵۰
Cleveland Cavaliers (RASCAL)
۷۷
۹۳
Golden State Warriors (SPEED)
Finished
۱۶:۰۰
Cleveland Cavaliers (JUGGERNAUT)
۷۰
۷۳
Dallas Mavericks (TYCOON)
Finished
۱۶:۱۰
Los Angeles Lakers (DIMES)
۸۱
۷۱
Memphis Grizzlies (VEX)
Finished
۱۶:۲۲
Cleveland Cavaliers (RASCAL)
۸۱
۹۸
Phoenix Suns (THA KID)
Finished
۱۶:۳۲
Memphis Grizzlies (JUGGERNAUT)
۶۰
۵۱
Milwaukee Bucks (SCORCH)
Finished
۱۶:۴۲
Memphis Grizzlies (VEX)
۷۲
۵۶
Boston Celtics (HOGGY)
Finished
۱۶:۵۴
Dallas Mavericks (SHARPSHOOTER)
۷۲
۸۷
Golden State Warriors (SPEED)
Finished
۱۷:۰۴
Golden State Warriors (HOLLOW)
۶۵
۷۶
Phoenix Suns (SCORCH)
Finished
۱۷:۱۴
Los Angeles Lakers (DIMES)
۶۱
۷۰
Milwaukee Bucks (AM)
Finished
۱۷:۲۶
Phoenix Suns (THA KID)
۸۰
۶۹
Golden State Warriors (SPEED)
Finished
۱۷:۳۶
Boston Celtics (HOLLOW)
۶۰
۴۹
Los Angeles Lakers (TYCOON)
Finished
۱۷:۴۶
Los Angeles Lakers (DIMES)
۶۷
۸۸
Boston Celtics (HOGGY)
Finished
۱۷:۵۸
Phoenix Suns (THA KID)
۷۷
۸۵
Dallas Mavericks (SHARPSHOOTER)
Finished
۱۸:۰۸
Phoenix Suns (SCORCH)
۷۷
۷۸
Dallas Mavericks (TYCOON)
Finished
۱۸:۱۸
Memphis Grizzlies (VEX)
۵۸
۶۱
Milwaukee Bucks (AM)
Finished
۱۸:۳۰
Dallas Mavericks (SHARPSHOOTER)
۸۴
۷۵
Cleveland Cavaliers (RASCAL)
Finished
۱۸:۴۰
Milwaukee Bucks (SCORCH)
۵۴
۵۰
Memphis Grizzlies (JUGGERNAUT)
inprogress
۱۸:۵۰
Boston Celtics (HOGGY)
۲۸
۳۰
Milwaukee Bucks (AM)
inprogress
۱۹:۰۲
Golden State Warriors (SPEED)
۵
۲
Cleveland Cavaliers (RASCAL)
inprogress
۱۹:۱۲
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید