0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار CRASH ROYAL پاسور پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  World Modus Super Series
Shane McGuirk
۳
۴
Richie Burnett
Finished
۱۲:۲۰
Jimmy van Schie
۱
۴
Killian McCormack
Finished
۱۲:۴۰
Jeroen Mioch
۴
۲
Shane McGuirk
Finished
۱۴:۰۰
Jimmy van Schie
۴
۲
Jeroen Mioch
Finished
۱۵:۳۰
Jeroen Mioch
۰
۴
Andrew Davidson
Finished
۱۲:۰۵
Richie Burnett
۴
۱
Jeroen Mioch
Finished
۱۲:۵۵
Andrew Davidson
۴
۳
Killian McCormack
Finished
۱۳:۱۵
Shane McGuirk
۱
۴
Jimmy van Schie
Finished
۱۳:۲۵
Killian McCormack
۱
۴
Richie Burnett
Finished
۱۳:۴۵
Jimmy van Schie
۴
۱
Andrew Davidson
Finished
۱۴:۲۰
Jeroen Mioch
۰
۴
Killian McCormack
Finished
۱۴:۳۵
Richie Burnett
۴
۲
Jimmy van Schie
Finished
۱۴:۵۰
Shane McGuirk
۴
۲
Andrew Davidson
Finished
۱۵:۱۰
Killian McCormack
۳
۴
Shane McGuirk
Finished
۱۵:۴۵
Andrew Davidson
۰
۴
Richie Burnett
Finished
۱۶:۰۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید